سیستم های خبره

مدل زنبوری نقطه عطفی برای توسعه ربات‌ها

مدل زنبوری نقطه عطفی برای توسعه ربات‌ها

مدل زنبوری می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه ربات‌ها باشد. مدل کامپیوتری چگونگی اجتناب زنبورها از برخورد با دیوارها و موانع می‌تواند به ربات‌های خودمختار در موقعیت‌هایی از قبیل جست‌وجو و نجات کمک شایان توجهی بکند.

دانشمندان دانشگاه شفیلد انگلستان یک مدل کامپیوتری از چگونگی اجتناب زنبور عسل از برخورد با موانع را توسعه داده‌اند که می‌تواند منجر به یک پیشرفت غیرمنتظره در توسعه ربات‌های خودمختار شود.

این محققان از دانشکده علوم کامپیوتر، مدل کامپیوتری خود را بر اساس اینکه چگونه زنبورها قادرند با استفاده از قوه بینایی خود، حرکت را در دنیای اطرافشان تشخیص داده و از برخورد و تصادف جلوگیری به عمل آورند، بنا نهاده‌اند.

زنبورها پرواز خود را بر اساس مدل زنبوری و با استفاده از سرعت حرکت دنیای بصری اطراف خود کنترل می‌کنند، اما اینکه آن‌ها چگونه موفق به انجام این کار می‌شوند، برای ما ناشناخته است. مدارهای عصبی که تاکنون در مغز حشرات یافت شده است تنها می‌توانند جهت حرکت را بگویند و نه سرعت را.

این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه مدارهای تشخیص حرکت می‌توانند با درهم تنیدگی با یکدیگر سرعت حرکت را که پارامتری مهم برای کنترل پرواز زنبورها است، شناسایی کنند.

دکتر کپ، سرپرست این پروژه تحقیقاتی می‌گوید:”زنبورهای عسل، ناوبران و کاشفانی بی‌نظیر هستند، آن‌ها از توانایی‌های بصری خود برای انجام این وظایف بهره می‌برند، در حالی که مغز آن‌ها تنها از یک میلیون سلول عصبی تشکیل شده است.”

وی می‌افزاید:”درک چگونگی اجتناب زنبورها از برخورد با موانع و اینکه آن‌ها از چه اطلاعاتی برای ناوبری استفاده می‌کنند، ما را به سمت توسعه الگوریتم‌های بهینه‌تر و کارآمدتر برای ناوبری و مسیریابی سوق می‌دهد. این الگوریتم‌ها تا حد بسیار زیادی عملکرد ربات‌های پرنده خودمختار را افزایش می‌دهند.”

پروفسور جیمز مارشال نیز به عنوان محقق ارشد این پروژه می‌گوید:” به همین دلیل است که زنبورها هنگام مواجهه با پنجره‌ها دچار اشتباه می‌شوند، چرا که پنجره‌ها شفاف هستند و زنبورها به سختی می‌توانند به کمک جریان نوری آن‌ها را شناسایی کنند.”